19. na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 485/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 485/RMČ/2023


na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti, dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. seznámit ředitele základních a mateřských škol s výší poskytnuté odměny za II. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 30.09.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, ředitelé ZŠ a MŠ

19. na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 485/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...