20. na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě čj. 173/10 ze dne 14. 7. 2010 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 jako pronajímatelem a Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 jako nájemcem

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 486/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 486/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě čj. 173/10 ze dne 14. 7. 2010 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 jako pronajímatelem a Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 jako nájemcem


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě čj. 173/10 ze dne 14. 7. 2010 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 jako pronajímatelem a Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 jako nájemcem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. seznámit Mgr. Kláru Machovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 31.08.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Bří Venclíků

20. na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě čj. 173/10 ze dne 14. 7. 2010 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 jako pronajímatelem a Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 jako nájemcem
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 486/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...