23. k uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku čj. 0472/2017/OSM/1070 se spol. CENTRUM KÁMEN s.r.o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 489/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 489/RMČ/2023


k uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku čj. 0472/2017/OSM/1070 se spol. CENTRUM KÁMEN s.r.o.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku čj. 0472/2017/OSM/1070 se spol. CENTRUM KÁMEN s.r.o., IČO: 25641638, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OI, OPKČ, OŘEŠ

23. k uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku čj. 0472/2017/OSM/1070 se spol. CENTRUM KÁMEN s.r.o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 489/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...