30. k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 496/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 496/RMČ/2023


k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023 - dle přílohy

   

  schválený rozpočet                                                                      

  příjmy                                                                                           333.938,10 tis. Kč

  výdaje                                                                                           662.948,10 tis. Kč

  financování                                                                                   329.010,00 tis. Kč

   

  rozpočet po 12. rozpočtovém opatření ke dni 18. 7. 2023

  příjmy                                                                                            539.041,90 tis. Kč

  výdaje                                                                                        1.234.878,10 tis. Kč

  financování                                                                                   695.836,20 tis. Kč

   

  rozpočet po 13. rozpočtovém opatření ke dni 8. 8. 2023

  příjmy                                                                                            570.982,70 tis. Kč

  výdaje                                                                                         1.266.818,90 tis. Kč

  financování                                                                                    695.836,20 tis. Kč

   

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.12.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

30. k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 496/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...