29. k žádosti s nastavením splátkového kalendáře za užívání části pozemku parc. č. 1663/1, k. ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 495/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 495/RMČ/2023


k žádosti s nastavením splátkového kalendáře za užívání části pozemku parc. č. 1663/1, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

 1. schválit nastavení splátkového kalendáře pro pana Pavla Topinku za užívání části pozemku parc. č. 1663/1, k. ú. Kyje, dle jeho žádosti takto:

  1) částku 33.660,- Kč nastavit splátky na 500,- Kč měsíčně

  2) částku 11.220,- Kč nastavit ve výši 2.805,- Kč čtvrtletně

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit předložení návrhu na nastavení splátkového kalendáře na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 25.08.2023

  0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

29. k žádosti s nastavením splátkového kalendáře za užívání části pozemku parc. č. 1663/1, k. ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 495/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...