15. k uzavření dohody o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací s Probační a mediační službou

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 481/RMČ/2023
Předkladatel: Med Karel, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 481/RMČ/2023


k uzavření dohody o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací s Probační a mediační službou


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření dohody o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací, s Probační a mediační službou, IČO: 70888060, se sídlem Senovážné náměstí 995/1, Praha 1, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

  0

II. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení 
   

  Zodpovídá: Ing. Karel Med, člen rady

  Termín plnění: 25.08.2023

  0


Na vědomí:

OŽP, OPKČ  

15. k uzavření dohody o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací s Probační a mediační službou
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 481/RMČ/2023
Předkladatel: Med Karel, Ing.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...