18. ke zrušení příspěvkové organizace Praha 14 kulturní

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 484/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 484/RMČ/2023


ke zrušení příspěvkové organizace Praha 14 kulturní


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

 1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 zrušit příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní, IČO: 75122987, se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 – Kyje, a to ke dni 31. 12. 2023, bez likvidace, přičemž veškerý majetek, práva a závazky přechází na zřizovatele

  0

II. ukládá

 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 k rozhodnutí návrh dle bodu I. tohoto usnesení 
   

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 19.09.2023

  0


Na vědomí:

Praha 14 kulturní, SMP14, TSP14, všechny odbory ÚMČP14

18. ke zrušení příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 484/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...