28. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2807/1, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 494/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 494/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2807/1, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2807/1, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s. IČO 27376516, viz příloha č. 7

    0

II. ukládá

  1. zajistit  uzavření  smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2807/1, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s. dle bodu I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 20.10.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

28. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2807/1, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 494/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...