34. k podpisu Dohody o ukončení smlouvy na čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 500/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 500/RMČ/2023


k podpisu Dohody o ukončení smlouvy na čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s podpisem Dohody o ukončení smlouvy na čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities se společností Operátor ICT, a. s., IČO: 02795281, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. zajistit elektronický podpis Dohody o ukončení smlouvy na čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities se společností Operátor ICT, a. s., IČO: 02795281, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, dle přílohy č. 1

    Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

    Termín plnění: 31.08.2023

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

34. k podpisu Dohody o ukončení smlouvy na čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 500/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...