33. k posouzení návrhu Pravidel spoluúčasti investorů na rozvoji území Městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 499/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 499/RMČ/2023


k posouzení návrhu Pravidel spoluúčasti investorů na rozvoji území Městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. se seznámila

 1. s návrhem Pravidel spoluúčasti investorů na rozvoji území městské části Praha 14 včetně vzorové smlouvy o spolupráci, dle příloh č. 1 a 1.1 (dále jen "Pravidla")

  0

 2. s výběrem z usnesení ZHM č. 33/8 ze dne 27.1.2022, dle Přílohy č. 2

  0

II. ukládá

 1. zajistit posouzení a vyhodnocení návrhu principů Pravidel právní kanceláří, a to jak z hlediska aktuální platné úpravy, tak i s ohledem na nový stavební zákon

  Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 2. zajistit vyhodnocení případných dopadů Pravidel na interní rozdělení pravomocí a gescí v rámci Úřadu městské části Praha 14

  0

 3. předložit vyhodnocení Pravidel Radě městské části Praha 14

  Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

  Termín plnění: 01.12.2023

  0


Na vědomí:

tajemnice, OPKČ, OD, OSM, OV, OŽP

33. k posouzení návrhu Pravidel spoluúčasti investorů na rozvoji území Městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 499/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...