35. na uzavření smlouvy o podpoře systému "HelpDesk studio"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 501/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 501/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o podpoře systému "HelpDesk studio"


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o podpoře systému "HelpDesk studio" s dodavatelem "KAKTUS Software, spol. s r.o.", IČ 25604198

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškeré právní úkony k uzavření předložené smlouvy

    Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

    Termín plnění: 30.09.2023

    0


Na vědomí:

OPKČ, OŘEŠ, OHS

35. na uzavření smlouvy o podpoře systému "HelpDesk studio"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 501/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...