25. k žádosti o MHMP - odboru hospodaření s majetkem o stanovisko na úplatný převod pozemku parc. č. 2575/220. k.ú. Kyje, o výměře 10m2, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, žadateli PREdistribuce, a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 491/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 491/RMČ/2023


k žádosti o MHMP - odboru hospodaření s majetkem o stanovisko na úplatný převod pozemku parc. č. 2575/220. k.ú. Kyje, o výměře 10m2, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, žadateli PREdistribuce, a.s.


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. se záměrem úplatného převodu pozemku parc. č. 2575/220, k.ú. Kyje o výměře

  10 m2 společnosti PREdistribuce, a.s., která je vlastníkem stavby bez čp/če -

  transformační stanice, stojící na tomto pozemku

  0

II. ukládá

 1. zajistit odeslání usnesení na OHM MHMP

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.08.2023

  0


Na vědomí:

OSM 

25. k žádosti o MHMP - odboru hospodaření s majetkem o stanovisko na úplatný převod pozemku parc. č. 2575/220. k.ú. Kyje, o výměře 10m2, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, žadateli PREdistribuce, a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 491/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...