42. k zařazení účastníka YOUR SYSTEM, spol. s r.o. do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“ a ke svěření pravomoci OIKT ÚMČP14 rozhodovat o zařazení účastníků do DNS

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 508/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 508/RMČ/2023


k zařazení účastníka YOUR SYSTEM, spol. s r.o. do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“ a ke svěření pravomoci OIKT ÚMČP14 rozhodovat o zařazení účastníků do DNS


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. podrobný zápis o posouzení žádosti o účast k dynamickému nákupnímu systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“

  0

II. rozhodla

 1. o zařazení účastníka YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO: 00174939, se sídlem Türkova 2319/5b,149 00 Praha 4 - Chodov, do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“ 
   

  0

III. svěřuje

 1. Úřadu městské části Praha 14, odboru informačních a komunikačních technologií, pravomoc rozhodovat o zařazení účastníků do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“, včetně pořizování a podpisu souvisejících podrobných zápisů o posouzení žádosti o účast, v souladu s ust. § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  0

IV. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související se zařazením účastníka YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO: 00174939, do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 29.09.2023

  0

 2. odboru informačních a komunikačních technologií, aby pro případ obdržení dalších žádostí o účast v dynamickém nákupním systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“ postupoval v souladu s bodem III. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 15.08.2023

  0


Na vědomí:

OIKT, OPKČ

42. k zařazení účastníka YOUR SYSTEM, spol. s r.o. do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“ a ke svěření pravomoci OIKT ÚMČP14 rozhodovat o zařazení účastníků do DNS
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 508/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...