14. k uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se spol. REHAFIT, o.p.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 480/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 480/RMČ/2023


k uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se spol. REHAFIT, o.p.s.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se spol. REHAFIT, o.p.s., IČO: 22872159, se sídlem Kpt. Stránského 999/5, 198 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení 
   

  Zodpovídá: Aneta Hejrovská, člen rady

  Termín plnění: 15.09.2023

  0


Na vědomí:

OSVZ, OŘEŠ, OPKČ  

14. k uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se spol. REHAFIT, o.p.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 480/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...