36. Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování služeb

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 502/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 502/RMČ/2023


Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování služeb


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. návrh dodatku:"Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování služeb" mezi městskou částí Praha 14 a společností Your System, spol. s r.o. IČ 00174939, z 14.8.2023, č.j.: 0387/2023/OIKT/1100, kterým se zlevňuje plnění z rámcové dohody o 1.800.000 bez DPH za 48 měsíců

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškeré právní kroky k uzavření tohoto dodatku

    Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

    Termín plnění: 15.09.2023

    0


Na vědomí:

.OŘEŠ, OPKČ, OIKT

36. Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování služeb
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 502/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...