41. na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325, na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 507/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 507/RMČ/2023


na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325, na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. schválit návrh na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325, na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje za cenu dle cenové mapy ve výši 90 080 Kč, viz příloha č. 7

    0

II. ukládá

  1. zajistit předložení návrhu k uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 19.09.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

41. na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325, na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 507/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...