21. k uzavření smlouvy o zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů mezi Základní školou, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 a spol. ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o., zařízení školního stravování, a k poskytnutí souvisejícího příspěvku na provoz ZŠ

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 487/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 487/RMČ/2023


k uzavření smlouvy o zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů mezi Základní školou, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 a spol. ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o., zařízení školního stravování, a k poskytnutí souvisejícího příspěvku na provoz ZŠ


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 a spol. ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o., zařízení školního stravování, IČO: 28959396, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

  0

 2. poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 ve výši 400.000 Kč, který bude primárně použit za účelem finančního dokrytí zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů dle odst. 1

  0

II. ukládá

 1. informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 o stanovisku Rady městské části Praha 14 dle bodu I. tohoto usnesení
   

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 31.08.2023

  0


Na vědomí:

ZŠ Bří Venclíků, OŘEŠ, OI, OPKČ  

21. k uzavření smlouvy o zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů mezi Základní školou, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 a spol. ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o., zařízení školního stravování, a k poskytnutí souvisejícího příspěvku na provoz ZŠ
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 487/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...