22. k uzavření nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 488/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 488/RMČ/2023


k uzavření nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a.s.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a.s., IČO 24226491, dle přílohy č. 4

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a.s., dle bodu I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

22. k uzavření nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 488/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...