8. na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 474/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 474/RMČ/2023


na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 na dobu neurčitou s nájemcem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

8. na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 474/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...