26. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 24. 7. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
423/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
424/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
425/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, Gen. Janouška ul., Praha 9
Číslo usnesení
426/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
427/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
428/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, Bří Venclíků ul., Praha 9
Číslo usnesení
429/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
430/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
431/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
432/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
433/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 748 ul. Bobkova, Praha 14 – Černý Most
Číslo usnesení
434/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 765 ul. Rochovská, Praha 14 - Hloubětín
Číslo usnesení
435/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 137,25 m² v objektu č.p. 758, ul. Bryksova, Praha 14 - Černý Most
Číslo usnesení
436/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na souhlas s rekolaudací nebytových prostor č. 844/105, č. 844/106, č. 844/107, č. 844/108 a č. 844/109 na bytové jednotky v objektu Gen. Janouška č.p. 844, Praha 9
Číslo usnesení
437/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
438/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
18.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
439/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
19.
Jednání
na schválení Memoranda o spolupráci a podpoře lidí bez domova a v nouzi ve městě Praze
Číslo usnesení
440/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
20.
Jednání
ke schválení nového vydání instrukce QI 42-02-07 V02R00 "Ochrana osob oznamujících protiprávní jednání"
Číslo usnesení
441/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
k vyhodnocení Akčního plánu Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14 za rok 2022
Číslo usnesení
442/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
22.
Jednání
na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 („kadeřnictví“)
Číslo usnesení
443/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
23.
Jednání
na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 („logopedie“)
Číslo usnesení
444/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
24.
Jednání
na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 („ZUŠ“)
Číslo usnesení
445/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
25.
Jednání
na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917
Číslo usnesení
446/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
26.
Jednání
na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
447/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0287/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda – část 2 – MŠ Jahoda“
Číslo usnesení
448/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na udělení výjimky k provedení prací na akci „Komunitní centrum Jahodnice - chodníky“
Číslo usnesení
449/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
na zrušení veřejné zakázky „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
450/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál II“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
451/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
na zahájení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Deratizace a dezinsekce objektů ve správě SMP14 a.s.“
Číslo usnesení
452/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka notebooků 2023“
Číslo usnesení
453/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
33.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“
Číslo usnesení
454/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
34.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření MHMP o stanovisko k prodeji/pronájmu pozemků parc. č. 1295/33, 1295/34, 1295/35 a 1295/36 v k.ú. Hloubětín
Číslo usnesení
455/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků bytů - VOLKOVA, Volkova 1125, 198 00, Praha 9, IČO: 26708124, na pronájem části pozemku parc. č. 5/32, k.ú. Černý Most, stání pro dva kontejnery na směsný odpad o výměře cca 4 m2
Číslo usnesení
456/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
36.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy od společnosti NEZIRAJ & COM s.r.o., Hajní 1371, Praha 9, IČO: 24205028
Číslo usnesení
457/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
37.
Jednání
k vyjádření městské části Praha 14 k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů záměru „Servisní zázemí Emil Frey - Kyje" zpracované dle přílohy č. 3 zákona
Číslo usnesení
458/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
38.
Jednání
k vyjádření zájmu o připojení městské části Praha 14 k mimořádnému odpuštění a zániku některých daňových dluhů ve vztahu k místním poplatkům a odvodům za porušení rozpočtové kázně
Číslo usnesení
459/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
39.
Jednání
ke schválení aktualizace instrukce QI 63-01-04 V04R00 "Přidělování a provoz mobilních telefonů"
Číslo usnesení
460/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
40.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most a parc. č. 2756/18, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s.
Číslo usnesení
461/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
k výběru nájemce na provozování stánku s občerstvením na pozemku parc. č. 2663/1, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
462/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
42.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na pronájem stánku s občerstvením umístěném na pozemku parc. č. 2663/1, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
463/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
43.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Outsourcing ICT 2023“
Číslo usnesení
464/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
45.
Jednání
k zařazení účastníka České Radiokomunikace a.s. do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“
Číslo usnesení
465/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
46.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení
Číslo usnesení
466/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
26. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 24. 7. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...