33. na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 454/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 454/RMČ/2023


na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. protokol o posouzení nabídek k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru dodavatele Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 46973451, se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“, se kterým bude uzavřena smlouva
   

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s výběrem dodavatele Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 46973451, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“, včetně uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 21.08.2023

  0


Na vědomí:

KÚ, OPKČ, OŘEŠ

33. na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění městské části Praha 14“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 454/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...