23. na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 („logopedie“)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 444/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 444/RMČ/2023


na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 („logopedie“)


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 a spol. Lingua-klinická logopedie s.r.o., IČO: 24236276, se sídlem Vajgarská 1141, 198 00 Praha 9 – Kyje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

  0

II. ukládá

 1. seznámit ředitelku Základní školy Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, se souhlasným stanoviskem dle tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 15.08.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Generála Janouška

23. na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 („logopedie“)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 444/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...