39. ke schválení aktualizace instrukce QI 63-01-04 V04R00 "Přidělování a provoz mobilních telefonů"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 460/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 460/RMČ/2023


ke schválení aktualizace instrukce QI 63-01-04 V04R00 "Přidělování a provoz mobilních telefonů"


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. aktualizaci instrukce QI 63-01-04 V04R00 "Přidělování a provoz mobilních telefonů", dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s účinností od 24. 7. 2023

  0

II. ukládá

 1. zajistit  vydání QI 63-01-04 V04R00 "Přidělování a provoz mobilních telefonů", dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
   

  Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník

  Termín plnění: 24.07.2023

  0


Na vědomí:

všechny odbory ÚMČ Prahy  14

39. ke schválení aktualizace instrukce QI 63-01-04 V04R00 "Přidělování a provoz mobilních telefonů"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 460/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...