43. na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Outsourcing ICT 2023“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 464/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 464/RMČ/2023


na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Outsourcing ICT 2023“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. protokol o jednání hodnoticí komise č. 1 a podrobný zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. 1 k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Outsourcing ICT 2023“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru dodavatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO: 00174939, se sídlem Türkova 2319/5b,149 00 Praha 4, na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Outsourcing ICT 2023“, se kterým bude uzavřena smlouva
   

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s výběrem dodavatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO: 00174939, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Outsourcing ICT 2023“, včetně uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 28.08.2023

  0


Na vědomí:

OIKT, OPKČ, OŘEŠ

43. na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Outsourcing ICT 2023“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 464/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...