45. k zařazení účastníka České Radiokomunikace a.s. do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 465/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 465/RMČ/2023


k zařazení účastníka České Radiokomunikace a.s. do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. protokol o jednání komise a podrobný zápis o posouzení splnění podmínek žádosti o účast v zadávacím řízení č. 1 k zavedení dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“

  0

II. rozhodla

 1. o zařazení účastníka České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“ 

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související se zařazením účastníka České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 28.08.2023

  0


Na vědomí:

OIKT, OPKČ, OŘEŠ

45. k zařazení účastníka České Radiokomunikace a.s. do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 465/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...