35. na uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků bytů - VOLKOVA, Volkova 1125, 198 00, Praha 9, IČO: 26708124, na pronájem části pozemku parc. č. 5/32, k.ú. Černý Most, stání pro dva kontejnery na směsný odpad o výměře cca 4 m2

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 456/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 456/RMČ/2023


na uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků bytů - VOLKOVA, Volkova 1125, 198 00, Praha 9, IČO: 26708124, na pronájem části pozemku parc. č. 5/32, k.ú. Černý Most, stání pro dva kontejnery na směsný odpad o výměře cca 4 m2


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků bytů - VOLKOVA , Volkova 1125, 198 00, Praha 9, na pronájem části pozemku parc. č. 5/32, k.ú. Černý Most - stání pro dva kontejnery na směsný odpad o výměře cca 4 m2 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou, dle přílohy č. 5

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků bytů - VOLKOVA dle bodu I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

35. na uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků bytů - VOLKOVA, Volkova 1125, 198 00, Praha 9, IČO: 26708124, na pronájem části pozemku parc. č. 5/32, k.ú. Černý Most, stání pro dva kontejnery na směsný odpad o výměře cca 4 m2
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 456/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...