27. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0287/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda – část 2 – MŠ Jahoda“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 448/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 448/RMČ/2023


na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0287/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda – část 2 – MŠ Jahoda“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0287/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda – část 2 – MŠ Jahoda“

  0

II. ukládá

 1. s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0287/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda – část 2 – MŠ Jahoda“ 
   

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.07.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

27. na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0287/2023/OI_OddI/1050 na akci „Vybudování učeben pro ZŠ Vybíralova a MŠ Jahoda – část 2 – MŠ Jahoda“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 448/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...