22. na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 („kadeřnictví“)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 443/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 443/RMČ/2023


na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 („kadeřnictví“)


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s uzavřením nájemní smlouvy na dlouhodobý pronájem nebytových prostor mezi Základní školou Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 a Kateřinou Kaňkovou, IČO: 40854841, se sídlem Ronešova 1133/2, 198 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. seznámit ředitelku Základní školy Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21, se souhlasným stanoviskem dle tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 15.08.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Generála Janouška

22. na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21 („kadeřnictví“)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 443/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...