14. na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 137,25 m² v objektu č.p. 758, ul. Bryksova, Praha 14 - Černý Most

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 436/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 436/RMČ/2023


na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 137,25 m² v objektu č.p. 758, ul. Bryksova, Praha 14 - Černý Most


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 137,25 m2 v budově č. p. 758, která je součástí pozemku parc. č. 232/657, k. ú. Černý Most, obec Praha, ul. Bryksova, Praha 9 se společností GEOSAN GROUP a. s., sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 281 69 522

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 137,25 m2 v objektu č.p. 758, ulice Bryksova, Praha 14 – Černý Most dle výroku č. I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 01.09.2023

    0


Na vědomí:

OSM, SMP14, a.s.

14. na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 137,25 m² v objektu č.p. 758, ul. Bryksova, Praha 14 - Černý Most
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 436/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...