12. na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 748 ul. Bobkova, Praha 14 – Černý Most

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 434/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 434/RMČ/2023


na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 748 ul. Bobkova, Praha 14 – Černý Most


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 20,80 m2 v objektu č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 14 - Černý Most, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 20,80 m2 v objektu č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 14 - Černý Most

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 01.09.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

12. na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 748 ul. Bobkova, Praha 14 – Černý Most
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 434/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...