17. na uzavření smlouvy o podnájmu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 438/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 438/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o podnájmu


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření podnájemní smlouvy k bytu     o velikosti 1 + 0 (31,8 m2) v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou od 1. 8. 2023 do 31. 10. 2023, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi Technickými službami Prahy 14 SP, s.r.o. a podnájemcem na užívání bytu     o velikosti 1 + 0 (31,8 m2) ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou od 1. 8. 2023 do 31. 10. 2023

    Zodpovídá: Aneta Hejrovská, člen rady

    Termín plnění: 28.07.2023

    0


Na vědomí:

OSVZ, Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

17. na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 438/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...