28. na udělení výjimky k provedení prací na akci „Komunitní centrum Jahodnice - chodníky“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 449/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 449/RMČ/2023


na udělení výjimky k provedení prací na akci „Komunitní centrum Jahodnice - chodníky“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o dílo na provedení prací na akci „Komunitní centrum Jahodnice - chodníky“ mimo režim interní směrnice QS 74-01 „Zadávání veřejných zakázek“ se společností KVS stavební, s.r.o., se sídlem Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9 

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na provedení prací na akci „Komunitní centrum Jahodnice - chodníky“ mimo režim interní směrnice QS 74-01 „Zadávání veřejných zakázek“ se společností KVS stavební, s.r.o., se sídlem Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 30.07.2023

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

28. na udělení výjimky k provedení prací na akci „Komunitní centrum Jahodnice - chodníky“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 449/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...