26. na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 447/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 447/RMČ/2023


na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023 - dle přílohy

   

  schválený rozpočet

  příjmy                                                                                         333.938,10 tis. Kč

  výdaje                                                                                        662.948,10 tis. Kč

  financování                                                                                329.010,00 tis. Kč

   

  rozpočet po 11. rozpočtovém opatření ke dni 21.6. 2023

  příjmy                                                                                         404.804,90 tis. Kč

  výdaje                                                                                     1.094.012,70 tis. Kč

  financování                                                                                689.207,80 tis. Kč

   

  rozpočet po 12. rozpočtovém opatření ke dni 18. 7. 2023

  příjmy                                                                                        539.041,90 tis. Kč

  výdaje                                                                                     1.234.878,10 tis. Kč

  financování                                                                                695.836,20 tis. Kč

   

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.12.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

26. na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 447/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...