19. na schválení Memoranda o spolupráci a podpoře lidí bez domova a v nouzi ve městě Praze

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 440/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 440/RMČ/2023


na schválení Memoranda o spolupráci a podpoře lidí bez domova a v nouzi ve městě Praze


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření Memoranda o spolupráci a podpoře lidí bez domova a v nouzi ve městě Praze mezi městskou částí Praha 14 a organizací Místní místním, z.ú. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškeré právní kroky k uzavření Memoranda o spolupráci a podpoře lidí bez domova a v nouzi ve městě Praze dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    Zodpovídá: Aneta Hejrovská, člen rady

    Termín plnění: 15.08.2023

    0


Na vědomí:

OSVZ, OPKČ

19. na schválení Memoranda o spolupráci a podpoře lidí bez domova a v nouzi ve městě Praze
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 440/RMČ/2023
Předkladatel: Hejrovská Aneta

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...