25. na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 446/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 446/RMČ/2023


na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. převod peněžních prostředků ve výši 145.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit převod peněžních prostředků ve výši 145.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917

  Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

  Termín plnění: 31.07.2023

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI, MŠ Chvaletická

25. na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 446/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...