41. k výběru nájemce na provozování stánku s občerstvením na pozemku parc. č. 2663/1, k. ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 462/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 462/RMČ/2023


k výběru nájemce na provozování stánku s občerstvením na pozemku parc. č. 2663/1, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. nabídku zájemce k záměru na provozování stánku s občerstvením

  0

II. rozhodla

 1.  o výběru nabídky podané společností Technické služby Praha 14 SP, s.r.o.,IČO 25249955

  0

III. ukládá

 1. zajistit informování vítězného uchazeče  o rozhodnutí o výběru nájemce na provozování stánku s občerstvením

  0

 2. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem stánku s občerstvením, k. ú. Kyje, s vybraným uchazečem společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.07.2023

  0


Na vědomí:

OSM

41. k výběru nájemce na provozování stánku s občerstvením na pozemku parc. č. 2663/1, k. ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 462/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...