31. na zahájení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Deratizace a dezinsekce objektů ve správě SMP14 a.s.“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 452/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 452/RMČ/2023


na zahájení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Deratizace a dezinsekce objektů ve správě SMP14 a.s.“


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. vypsání výběrového řízení na provádění průběžné ochranné deratizace a dezinsekce a jednorázové ohniskové ochranné dezinsekce v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s., za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Deratizace a dezinsekce objektů ve správě SMP14 a.s.“

  0

II. ukládá

 1. zajistit vypsání výběrového řízení na provádění průběžné ochranné deratizace a dezinsekce v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s., za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Deratizace a dezinsekce objektů ve správě SMP14 a.s.“
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.08.2023

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

31. na zahájení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Deratizace a dezinsekce objektů ve správě SMP14 a.s.“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 452/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...