40. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most a parc. č. 2756/18, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 461/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 461/RMČ/2023


na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most a parc. č. 2756/18, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření  smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most a parc. č. 2756/18, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, viz příloha č. 10

    0

II. ukládá

  1. zajistit  uzavření  smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most a parc. č. 2756/18, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s., dle bodu I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 29.09.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

40. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most a parc. č. 2756/18, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 461/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...