15. na souhlas s rekolaudací nebytových prostor č. 844/105, č. 844/106, č. 844/107, č. 844/108 a č. 844/109 na bytové jednotky v objektu Gen. Janouška č.p. 844, Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 437/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 437/RMČ/2023


na souhlas s rekolaudací nebytových prostor č. 844/105, č. 844/106, č. 844/107, č. 844/108 a č. 844/109 na bytové jednotky v objektu Gen. Janouška č.p. 844, Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. nesouhlasí

 1. s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č.j. 06/SMP/13 ze dne 29. 3. 2013 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 jako pronajímatelem a CHYVEDENT, s.r.o., sídlem Gen. Janouška 844, 19800 Praha 14 – Černý Most, IČO: 270 99 580 jako nájemcem nebytového prostoru č. 844/105 v objektu Generála Janouška č.p. 844, Praha 9, a to výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou

  0

 2. s rekolaudací nebytového prostoru č. 844/105 na bytovou jednotku v objektu Generála Janouška č.p. 844, Praha 9

  0

II. souhlasí

 1. se zahájením kroků k rekolaudaci některých nebytových prostor č. 844/106, č. 844/107, č. 844/108 a č. 844/109 na bytové jednotky v objektu Generála Janouška 844, Praha 9

  0

III. pověřuje

 1. Vladimíra Mitáše, ředitele společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., aby požádal Společenství vlastníků Generála Janouška č.p. 844, 845, 846, 847, 848, 849 a 850, Praha 14, IČ: 064 59 021 a Stavební úřad Prahy 14 o rekolaudaci některých prostor č. 844/105, č. 844/106, č. 844/107, č. 844/108 a č. 844/109 na bytové jednotky v objektu Generála Janouška č.p. 844, Praha 9

  0

IV. ukládá

 1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. veškerá právní jednání dle výroku č. I., II. a III. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.12.2023

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s., kancelář úřadu

15. na souhlas s rekolaudací nebytových prostor č. 844/105, č. 844/106, č. 844/107, č. 844/108 a č. 844/109 na bytové jednotky v objektu Gen. Janouška č.p. 844, Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 437/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...