42. na uzavření nájemní smlouvy na pronájem stánku s občerstvením umístěném na pozemku parc. č. 2663/1, k. ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 463/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 463/RMČ/2023


na uzavření nájemní smlouvy na pronájem stánku s občerstvením umístěném na pozemku parc. č. 2663/1, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem stánku s občerstvením umístěném na pozemku parc. č. 2663/1, k. ú. Kyje, se společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO 24249955, dle přílohy č. 3

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem stánku s občerstvením, k. ú. Kyje, se společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., dle bodu I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.07.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ, OPKČ

42. na uzavření nájemní smlouvy na pronájem stánku s občerstvením umístěném na pozemku parc. č. 2663/1, k. ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 463/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...