6. na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 428/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 428/RMČ/2023


na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. obnovu nájmu bytu     o velikosti 3 + 1 v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9 na dobu určitou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
   

  0

II. ukládá

 1. informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu     o velikosti 3 + 1 v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9, Praha 9, dle výroku I.

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.08.2023

  0


Na vědomí:

SMP14, a. s. 

6. na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 428/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...