36. na uzavření darovací smlouvy od společnosti NEZIRAJ & COM s.r.o., Hajní 1371, Praha 9, IČO: 24205028

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 457/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 457/RMČ/2023


na uzavření darovací smlouvy od společnosti NEZIRAJ & COM s.r.o., Hajní 1371, Praha 9, IČO: 24205028


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření darovací smlouvy se společností NEZIRAJ & COM s.r.o., Hajní 1371, Praha 9, IČO: 24205028  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškeré právní úkony k provedení bodu č. I tohoto usnesení

    Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

    Termín plnění: 04.08.2023

    0


Na vědomí:

OD ÚUR, OPKČ, OŘEŠ

36. na uzavření darovací smlouvy od společnosti NEZIRAJ & COM s.r.o., Hajní 1371, Praha 9, IČO: 24205028
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 457/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...