29. na zrušení veřejné zakázky „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 450/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 450/RMČ/2023


na zrušení veřejné zakázky „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. zrušení výběrového řízení schváleného usnesením č. 217/RMČ/2023 k veřejné zakázce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

    0

II. ukládá

  1. zajistit zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 28.07.2023

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Chvaletická

29. na zrušení veřejné zakázky „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 450/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...