20. ke schválení nového vydání instrukce QI 42-02-07 V02R00 "Ochrana osob oznamujících protiprávní jednání"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 441/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 441/RMČ/2023


ke schválení nového vydání instrukce QI 42-02-07 V02R00 "Ochrana osob oznamujících protiprávní jednání"


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. interní instrukci QI 42-02-07 V02R00 "Ochrana osob oznamujících protiprávní jednání", dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit vydání instrukce dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník

    Termín plnění: 01.08.2023

    0


Na vědomí:

všechny odbory Úřadu MČ Praha 14

20. ke schválení nového vydání instrukce QI 42-02-07 V02R00 "Ochrana osob oznamujících protiprávní jednání"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 441/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...