10. na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 432/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 432/RMČ/2023


na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. přidělení bytu     o velikosti 1 + kk v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9 na dobu určitou – 2 roky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

  0

II. ukládá

 1. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou Správou majetku Praha 14, a.s. a budoucím nájemcem na užívání bytu     o velikosti 1 + kk v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, dle výroku I.


   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 31.08.2023

  0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

10. na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 432/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...