46. na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 466/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 466/RMČ/2023


na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. zprávu o posouzení nabídek k veřejné zakázce na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení, na základě doporučení hodnotící komise

  1.    o vyloučení nabídek uchazečů:
  Obchodní firma: Inženýring dopravních staveb a.s.
  Sídlo:                 Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4
  IČO:                   05315522

  Obchodní firma: „Společnost Polyfunkční budova Černý Most – projektový manažer“
                            vedoucí společník: Vejvoda, spol. s r.o.
                            společník č. 1: APRIS 3MP s.r.o.
                            společník č. 2: Project Management Service s.r.o.
  Sídlo:                 vedoucí společník: Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7
                            společník č. 1: K Roztokům 190, Suchdol, 165 00 Praha 6
                            společník č. 2: Lékařská 291/6, Motol, 150 00 Praha 5
  IČO:                   vedoucí společník: 61504815
                            společník č. 1: 27183912
                            společník č. 2: 27216047
  2.    o výběru nabídky uchazeče:
  Obchodní firma: Fetters Management, s.r.o.
  Sídlo:                 Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5
  IČO:                   01405471
   

   

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení s rozhodnutím zadavatele

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.08.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

46. na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most – opakované řízení“ zadávané v nadlimitním řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 466/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...