38. k vyjádření zájmu o připojení městské části Praha 14 k mimořádnému odpuštění a zániku některých daňových dluhů ve vztahu k místním poplatkům a odvodům za porušení rozpočtové kázně

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 459/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 459/RMČ/2023


k vyjádření zájmu o připojení městské části Praha 14 k mimořádnému odpuštění a zániku některých daňových dluhů ve vztahu k místním poplatkům a odvodům za porušení rozpočtové kázně


Rada městské části Praha 14


I. vyjadřuje

  1. zájem o připojení městské části Praha 14 k mimořádnému odpuštění a zániku některých daňových dluhů ve vztahu k místním poplatkům a odvodům za porušení rozpočtové kázně, které má městská část Praha 14 ve správě

    0

II. ukládá

  1. předložit hl. m. Praze vyjádření zájmu městské části Praha 14 o připojení se k mimořádnému odpuštění a zániku některých daňových dluhů v rámci tzv. „Milostivého podzimu 2023“

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 08.08.2023

    0


Na vědomí:

OŘEŠ

38. k vyjádření zájmu o připojení městské části Praha 14 k mimořádnému odpuštění a zániku některých daňových dluhů ve vztahu k místním poplatkům a odvodům za porušení rozpočtové kázně
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 459/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...