21. k vyhodnocení Akčního plánu Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14 za rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 442/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 442/RMČ/2023


k vyhodnocení Akčního plánu Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14 za rok 2022


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. vyhodnocení plnění Akčního plánu Plánu rozvoje globální odpovědnosti městské části Praha 14  za rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0


Na vědomí:

OSŘK

21. k vyhodnocení Akčního plánu Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14 za rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 442/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...