34. k žádosti odboru hospodaření MHMP o stanovisko k prodeji/pronájmu pozemků parc. č. 1295/33, 1295/34, 1295/35 a 1295/36 v k.ú. Hloubětín

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 455/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 455/RMČ/2023


k žádosti odboru hospodaření MHMP o stanovisko k prodeji/pronájmu pozemků parc. č. 1295/33, 1295/34, 1295/35 a 1295/36 v k.ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. prodej pozemků parc. č. 1295/33, 1295/34, 1295/35 a 1295/36 v k.ú. Hloubětín společnosti PROVOX a.s.

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.07.2023

    0


Na vědomí:

OSM

34. k žádosti odboru hospodaření MHMP o stanovisko k prodeji/pronájmu pozemků parc. č. 1295/33, 1295/34, 1295/35 a 1295/36 v k.ú. Hloubětín
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 455/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...