32. na vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka notebooků 2023“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 453/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


26. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 24.07.2023

č. 453/RMČ/2023


na vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka notebooků 2023“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. zprávu o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 28. 6. 2023 k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka notebooků 2023“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DoxoLogic, s.r.o., IČO: 27903656, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, jehož nabídka byla podle hodnotících  kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s výběrem nabídky uchazeče DoxoLogic, s.r.o., IČO: 27903656, k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka notebooků 2023“, včetně uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 31.08.2023

  0


Na vědomí:

OIKT, OŘEŠ, OPKČ

32. na vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka notebooků 2023“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 453/RMČ/2023
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...